Priser

JAKOBSEN TRAFIKKSKOLE AS

Vi tilbyr opplæring i følgende klasser


OBLIGATORISK OPPLÆRING KL B

OBLIGATORISK OPPLÆRING STARTER EN PÅ NÅR FERDIGHETENE TILSIER DETTE.   Avtales med lærer.

Trinn 2 Grunnleggende kjøring og kjøretøykompetanse

Gjennom opplæringen på Trinn 2 skal eleven tilegne seg kunnskap om bilen og bilkjøringen og lære å mestre bilen rent kjøreteknisk. Det er ikke fastsatt minste timeantall for opplæringen på dette trinnet. Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurderingstime der elev og lærer samme tar stilling til om elevene har nådd målene for trinnet og har tilstrekkelig kjørekompetanse.

Trinn 3 Trafikal del

Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven lære seg å kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk. Ved avslutningen av Trinn 3 skal elevens ferdigheter være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig. Det er ikke fastsatt minste timeantall for opplæringen på dette trinnet. Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk trinnvurderingstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har nådd målene for trinnet og har tilstrekkelig kjørekompetanse.

Trinn 4 Avsluttende opplæring

Obligatorisk sikkerhetskurs på vei (4 timer teori og 9 timer kjøring fordelt på flere dager) Opplæringen i Trinn 4 skal bidra til å bringe elevene fram mot førerprøven. Opplæringen er rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet, som også er målet for dette trinnet. Det er viktig at eleven øver mye også i Trinn 4 slik at han/hun får mest mulig erfaring på dette nivået før en skal ut på vegen alene. Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk i Trinn 4 og utgjør den avsluttende delen av opplæringen ved trafikkskolen. 

Statens Vegvesen anbefaler at eleven kjører minst 2000 km  eller 150 timer før han /hun går opp til førerprøven for å bli en sikker og trygg bilist.


Priser klasse B

Kjøretime

Kjøretime (45 min)

Vi anbefaler doble kjøretimer istedet for enkle. Prøv å få timer til på dagtid også, slik at du finner tid til å øve også i normal trafikk.

650 kr

Trinnvurdering trinn 2

Avtales med lærer når ferdighetene er på plass

650 kr

Forbikjøring

1 300 kr

Trinnvurdering trinn 3

Avtales med lærer når ferdighetene er på plass

650 kr

4.1.2 Kjøring i landeveismiljø

Avtales med lærer

3 500 kr

4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø

Avtales med lærer

3 000 kr

Førerprøve (60 min)

Leie av godkjent skolebil til førerprøven.

1 950 kr

Kurs

Sikkerhetskurs på øvingsbane

Avtales med lærer når ferdighetene er på plass

3 950 kr

4.1.1 Bilkjøringens risiko

Avtales med lærer

700 kr

4.1.4 Refleksjon og oppsummering

Avtales med lærer

700 kr

Trafikant i mørket

1 300 kr

Førstehjelp

For de som er over 25 år og ikke har hatt Trafikalt grunnkurs

600 kr

Annet

SMS-varsling dagen før alle timer og kurs

0 kr

Baneleie NAF

1 240 kr

Bestå.no

150 kr


Lærere klasse B

Ta kontakt

Adresse

Karmsundgt 173

5522 HAUGESUND

995 82 384

post@jakobsen-trafikkskole.no

Messenger

Medlem av:

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund-logo